Nyhetsbrev - Nr. 3 2022
19. mai 2022
Landsmøte 2022

Landsmøte 2022

 Jon Arve Risan, styreleder Tff

Tomtefesterforbundet avviklet sitt første landsmøte på to år sent i april. På agendaen sto normale landsmøte saker. Alle møtedokumentene var vedlagt nyhetsbrev nr. 2.

  • Årsberetning
  • Regnskap og budsjett
  • Arbeidsprogram og valg

I årsberetningen ble det slått fast at økonomien i forbundet er meget anstrengt av ulike årsaker, men mest på grunn av betydelig reduksjon av medlemsmassen. Vår nåværende driftsmodell med gratis bruk av advokat på alle store og små spørsmål må derfor opphøre og erstattes av en modell med betydelig bedre bærekraft.

Følgende ble besluttet:

  • Kontingenten økes til 500 kroner. Den gamle har stått stille i flere år.
  • Svar på de enklest forekommende problemstillinger henvises til svar som allerede er dokumentert på www.tomtefeste.org.
  • Enkle problemstillinger utover dette besvares av styret som i sum besitter betydelig kompetanse, men nødvendigvis er uten juridisk ansvar
  • Øke graden av selvbetjeningsmulighet for medlemmene med ulike digitale midler
  • Medlemmer gis anledning til å dokumentere egne problemstillinger med vedlegg ved hjelp av e-post som tidligere eller ved hjelp av andre gode løsninger (landingsside)
  • Dersom saken må vurderes av en av våre advokater (advokat er dyrt), vil saken bli oversendt etter at en egenandel er innbetalt

Nytt styremedlem ble Deanne Astrid Haugen. Øyvind Bastiansen ble takket av etter åtte års fortjenestefull innsats. På det etterfølgende styremøtet ble Jon Arve Risan valgt til styreleder. Styret fikk fullmakt av landsmøtet til å supplere styret med flere kandidater for å oppnå en bedre arbeidsbelastning.

Interesserte kan melde sin interesse til leder@tomtefeste.org sammen med en kort motivasjon.

Trykk her for å melde deg inn i Tomtefesterforbundet
Skal/Skal ikke?

Skal/skal ikke?

 Jon Arve Risan, styreleder Tff

Det er mange interesseorganisasjoner med søkelys på det å eie eller bruke en hytte. Vi får derfor fra tid til annen henvendelser fra medlemmer som er medlemmer av flere slike og lurer på hvor de får best hjelp. Da svarer vi alltid «Det er nok best å bruke Tomtefesterforbundet siden det er det forbundet som arbeider mest med tomtefestesaker». Vi er en ensaksforening med fullt fokus og kompetanse på Tomtefesteloven; både for feste til bolig og hytte.

Opplysningsvesenets Fond (OVF)

Lykken står den dristige bi – eller «det nytter»!

 Jon Arve Risan, styreleder Tff

Vi har ved tidligere anledninger fortalt om den praksis som Opplysningsvesenets Fond (OVF) praktiserer både ved fastsettelse av festeavgift og ved innløsing.

Her drives knallhard forretningsmessig praksis og det gis definitivt ikke ved dørene. En ofte brukt dør er retten; en dør den vanlige fester kvir seg for å bruke grunnet den økonomiske risikoen.

Vi konstaterer derfor med glede at det innimellom oppstår saker hvor David også går seirende ut av bataljen – også ved ekstrarunder.

Les mer her: https://redir.opoint.com/?key=aZi5dH1trFTowI2dBqvm

Vil du vite mer om OVF finner du dem her. På disse siden finner du også en egen lenke om tomtefeste. www.tomtefeste.org inneholder enda flere referanser til lignende saker og beslektede problemstillinger.

Siden OVF ofte fester bort boligtomter, og vi skriver mest om hytter og landbruksunntak, så kan dette være nyttig informasjon for boligeiere

Tomtefesterforbundet er forbundet for alle med festerstatus enten det er tomt til bolig eller til hytte.

En kuriositet

En kuriositet

 Jon Arve Risan, styreleder Tff

Det stedet der det er flest festede tomter er på kirkegården. Vi registrerer en tendens til at leieprisen øker etter friperioden. Det er få klager på dette foreløpig, men det murres blant de etterlatte. Det er følelsesmessig tungt å slette graver på grunn av økonomien.

Data på avveie – følg godt med!

Data på avveie – følg godt med!

 Jon Arve Risan, styreleder Tff

For noen dager siden kunne vi i de fleste aviser lese «Over 3 millioner nordmenn kan være berørt av nytt dataangrep». I ettertid kan vi erstatte kan med er.

Nordkart som leverer IT-systemer for kart - og eiendomsinformasjon, har vært utsatt for dataangrep i en søketjeneste. Ukjente aktører utnyttet en sårbarhet som henter kopidata fra Norges offisielle eiendomsregistrering. Sårbarheten skyldtes en feil i konfigurasjonen av en brannmur (vanlig sikkerhetstiltak) og ga uautorisert tilgang til tjenesten.

Persondata for en rekke mennesker er dermed på avveie. Det gjelder blant annet navn, adresse og personnummer. Det rammer potensielt alle som står oppført som eiere eller tidligere eiere eller fester av eiendom i Norge. Det kan med andre ord gjelde deg.

Det er foreløpig ikke noen tegn på at opplysninger er misbrukt. Vi ber imidlertid eiere og festere være ekstra årvåkne for forsøk på svindel, det vil si årvåkne overfor alle hendelser som avviker fra normalen. Følg med på hva som skjer i postkassa; både den grønne og den digitale. Se gjerne https://www.norkart.no/2022/05/13/datainnbrudd-q-a/ for å lese hyppige stilte spørsmål og svar rundt dette.

Vi har sendt følgende oppfordring til Norkart på vegne av medlemmene (dere):

Som interesseorganisasjon for et betydelig antall festere, ber Tomtefesterforbundet om å bli holdt orientert i saken datainnbrudd slik at vi igjen kan informere våre medlemmer om sakens alvorlighet og eventuelle konsekvenser. Spesielt interessant og viktig for oss er det om det blir kjent for dere at data på avveie misbrukes og i hvilke sammenhenger.

Vi ber om en bekreftelse på forholdet.

MailMojo