Nyhetsbrev - Nr. 6 2021
23. desember 2021
Julebrev fra Tomtefesterforbundet.

Julebrev fra Tomtefesterforbundet

Jon Arve Risan, styremedlem

Så har vi igjen kommet til den tiden da tape, julepapir, pakkelapper og tråd må finnes frem for å bli brukt så ofte at de like godt kan bli liggende fremme på stuebordet. Vi snakker selvsagt om julen.

Ett år går fort og vi benytter anledningen til et lite tilbakeblikk på det året vi snart har lagt bak oss.

Hovedtema i styret dette året har vært arbeid med representantforslaget som ble lagt frem i Stortinget i april og behandlet i juni. Vi prøvde etter beste evne å få flyttet litt på frontene, men de viste seg fortsatt rimelig fastlåste og tradisjonelle. Tomtefeste er vanskelig materie i og med at det dreier seg om forhold som sitter veldig nært hjertet; eiendomsretten. Vi som leier vil gjerne eie. De som eier vil gjerne fortsette med det, helt og udelt.

I de senere årene har Tomtefesterforbundet bidratt til betydelig bedre og mer forutsigbare festeforhold. Det å eie er ikke lenger en risikosport prisgitt bortfesters ulike innfall og utfall, men vi skulle gjerne sett at loven sakte men sikkert ble avleggs, fordi flere og flere inngikk rene eiendomskontrakter. Tendensen er der på nye hytte- og boligfelt. Vi bifaller tendensen.

Dette var hovedmotivasjonen for å stille oss bak representantforslaget. Sette ting i bevegelse. Vi lyktes bare sånn passe.

Sommeren gikk med til å slikke sårene, kommentere og øke vår synlighet på nett og i nyhetsbrev. Medlemmene (du) må føle at vi er der for deg og at du får noe igjen for å være medlem. Vår rådgivingstjeneste har vært flittig benytte året gjennom på e-post og telefon. Dette dokumenterer at det fortsatt er mange ulike festeforhold som utfordrer festerens amatørskap og utløser behov for profesjonell råd og hjelp.

Du finner det du trenger for å komme i kontakt med oss på www.tomtefesterforbundet.no. Vår synlighet er ytterligere forbedret gjennom flere nyhetsbrev om ulike relevante forhold som vi vet gjennom rådgivningstjenesten skaper bry; prisøking, innløsing og hvilke rettigheter du har som fester.

Da høsten kom ventet vi spent på valget. Vi er fortsatt litt usikre på hvordan vi skal bedømme valgresultatet; gunst eller ugunst. Vi lar spørsmålet stå åpent i og med at våre primære interesser har druknet i ulike kriser; corona, strømpriser og politikernes evne til å bevilge seg selv rettigheter. Evne til å utnytte dem har også blitt dokumentert. Politikere er også mennesker.

Vi har fortsatt trua, men vårt søkelys på politikerne har vært sterkt nedtonet denne høsten. Vi har derfor brukt noe av tiden anti Ibsensk: Den sterkeste mann er ikke den som står alene. Vi har med andre ord orientert oss i landskapet og kartlagt relasjoner, alliansepartnere og meningsfeller. Dialog er gjennomført. Når vi møtes til ting i april vil det bli orientert mer om dette.

Faktura for medlemsskap vil bli sendt ut som vanlig straks over jul. Støtt oss med to blå «sild»!

Før vi kommer så langt som til ting har vi planlagt et mindre angrep (i ord og oppmerksomhet) på landbruksunntaket sammen med Norges Hytteforbund. More to come!

MELD DEG INN I TOMTEFESTERFORBUNDET
Sitt rolig i båten!

Sitt rolig i båten!

Jon Arve Risan, styremedlem

Det sa min far alltid til meg når vi en gang imellom rodde fiske. Ikke lett for en glunt med maur i buksa. Jeg har siden erfart at rådet har gyldighet også i andre sammenhenger.

Tomtefesteloven har nå blitt så forutsigbar at du sitter trygt så lenge du ikke rører ved avtalen og begynner å snakke om innløsing. Da åpner du saken, og uklarheter knyttet til verdifastsettelsen kommer fort opp på sakskartet.

Særlig utfordrende kan det være ved salg. Det er mye å passe på. Bruk en megler med kompetanse, sier Norges Eiendomsmeglerforbund.

Vi har sakset litt fra en artikkel med tittelen »Tomtefeste og meglers ansvar» publisert i deres medlemsblad Eiendomsmegleren nr. 5 2021:

Gjennomgående ser vi imidlertid følgende sentrale punkter, som alltid bør undersøkes ved salg:

  • • Forhold som begrenser utnyttelsesmuligheter etter festekontrakten, f.eks. festeformål eller begrensning i antall bygg.
  • • Grunneiers muligheter til å regulere festeavgiften, noe som er et forhold som megleren også må hensynta i sin verdsettelse (prisantydning) av eiendommen. Dersom det for eksempel er en forventet økning i årlig festeavgift på 20 000 kroner om 5 år, så bør nåverdien av denne økningen hensyntas i verdsettelsen.
  • • Begrensinger i retten til å innløse tomtene eller regulering av dette, f.eks. forhåndsavtalt pris eller at grunneier kan nekte innløsning med grunnlag i landbruksunntaket mf. Her kan fester komme i en uheldig situasjon, hvor festeavgiften økes betydelig og hvor fester blir tvunget til å fortsette festeforholdet med høy festeavgift fremfor å innløse.
  • • Løsningsretter, f.eks. at grunneier har forkjøpsrett ved salg eller rett til å kreve at fester selger bygget til grunneier.

 

De undersøkelser og avklaringer som gjøres bør dokumenteres og inntas i salgsdokumentasjonen.

Det er med andre ord viktig å finne en megler med grunnsolid kompetanse på tomtefeste – og det er det ikke alle som har.

Du kan lese resten av artikkelen her: 

TRYKK HER FOR Å LESE ARTIKKELEN
God jul fra Tomtefesterforbundet!
MailMojo