Nyhetsbrev fra Tomtefesterforbundet nr. 1 - 2021
Problemer med visningen? Åpne i nettleser
 
 
 
 
Tomtefesterforbundet

Bak kulissene

Dette er et uttrykk som stammer fra teaterspråket om aktivitet som publikum ikke uten videre kan ta del i. Slik har vi hatt det i Tomtefesterforbundet også. Det har vært mye politisk og påvirkningsaktivitet i tillegg til vanlig løpende medlemsservice på ulike problemer ved henvendelse. Styret har innsett at dette blir feil i det lange løp fordi man lett kan oppleve ingenting skjer og at man ikke får noe igjen for medlemsavgiften – og slik verken kan eller skal det være i et forbund tuftet på medlemsskap.

Henvendelsene er mange og til dels ulike. Noen av dem går igjen. de vil vi redegjøre for i jevnlige nyhtsbrev slik du sitter med nå. Vi ser for oss 6 slike pr. år inneholdende aktuell informasjon om tomtefeste.

Distribusjon vil skje til den mailadressen vi har registrert på deg. Hold den vedlike og få nyhetene rett i din mailboks. Vi arbeider aktivt for å høste flere mailadresser og skaffe flere medlemmer

 
 

Representantforslaget

Sammen med DeLoitte og Stortingsrepresentant Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet har vi brukt det siste året på å finslipe et representantforslag knyttet til Tomtefesterforbundets sterke ønske om at ingen nye festekontrakter skal inngås og dermed stoppe fremtidige leilendingsforhold.

Forslaget ble presentert i Stortinget 13. april og vil bli behandlet etter planen i Justiskomiteen før sommeren. Saksordfører er Frida Melvær fra Høyre. Du når henne på frida.melver@stortinget.no .

Vi følge debatten tett og håper på et positivt utfall for de nærmere 200.000 tomtefesterne i Norge.

 
Forslaget
 
 

Anmodning om påvirkning (lobbying)

Vi nærmer oss et Stortingsvalg og det er viktig at vi får politisk oppmerksomhet om Tomtefesteloven. Vi oppfordrer derfor hver og en av dere om å sende en e-post til deres foretrukne parti og representant på Stortinget (men gjerne også til flere partier) med teksten nedenfor. Med en slik aksjon, håper vi at Stortingets partier blir bevisst på at dette er et stort og samfunnsviktig problem og at noe må gjøres for ikke å skape flere leilendingsfohold i Norge!

 

Kjære Stortingsrepresentant!
 

Lov om tomtefeste ble sist endret i 2015. Denne endringen har medført en betydelig økning i festeavgiftene og innløsningsprisen for de aller fleste festere. Festeavgiftene er nå på et nivå som gjør festetomter til risikofylte investeringsobjekter! Innløsningsprisene har dessuten i pressområder har nådd et nivå som i praksis gjør det bortimot umulig å innløse tomtene uten å måtte pådra seg betydelige låneutgifter. I tillegg finnes en rekke unntak i loven mht. innløsning av festetomter, noe som gjør tusenvis av tomtefestere til husmenn, dvs de kan ikke si opp avtalene sine uten betydelige økonomiske tap. Stadig flere tvister om tomtefeste havner i rettssystemet, noe som lett medfører kostbare rettsprosesser. Dette går på rettsikkerheten løs idet kostnadene her langt overstiger det de fleste har råd til!

Det foreligger nå et representantforslag fra Lene Vågslid, Maria Aasen-Svensrud, Martin Henriksen og Anette Trettebergstuen om denne saken. Vi tror dette forslaget vil hjelpe mange festere ut av en vanskelig situasjon. Vi oppfordrer derfor Stortinget til å samles om en bedre hverdag for landets tusenvis av tomtefestere gjennom å støtte dette forslaget og håper du og ditt parti kan bidra til dette.

 
 

Epostadresser til stortingets partigrupper:

Arbeiderpartiet: ap.postmottak@stortinget.no
Høyre: hoyre.postmottak@stortinget.no
Fremskrittspartiet: frp.postmottak@stortinget.no
Senterpartiet: sp.postmottak@stortinget.no
SV: sv.postmottak@stortinget.no
Venstre: venstre.postmottak@stortinget.no
KrF: krf.postmottak@stortinget.no
MDG: MDG.Postmottak@stortinget.no
Rødt: postmottak.rodt@stortinget.no

 

E-postadresser til de enkelte representantene finnes på stortingets hjemmeside: www.stortinget.no, menyen representanter og komiteer. De enkelte representantene finnes under kolonnen valg.

 
 

Om kompetanse og behov for å vite

Forbundets advokat får en rekke henvendelser om ulike forhold knyttet til de ulike leiekontraktene (som alle synes å inneholde spissfindigheter som det ikke er så lett å rydde opp i).  I sakens anledning vil vi vise til et webinar som ble avholdt i fjor.

Lenke til dette finner du her .

Går du til vår hjemmeside finner du denne artikkelen om forhold å være oppmerksom på ved kjøp av hytte på festetomt. Viktig å ha med seg nå som dette markedet er så hot.

Les artikkelen her .

Vi er enda flinkere til å oppdatere Facebook og der har du også muligheten til å publisere innlegg.   Lik og del på https://www.facebook.com/search/posts?q=tomtefesterforbundet .

Veggen er lang. Filtrer på publisert i 2021.

 
 

Tomtefeste i nyhetene (Presseklipp)

Som et lite forbund sliter vi med å få spalteplass i riksdekkende media. I lokalpressen går det bedre. Her finner du vårt siste innlegg i Varden knyttet til stadig oppdukkende vansker med å få Opplysningsvesenets Fond (OVF) om å gå med på innløsing til en rimelig pris.

Du finner innlegget her .

Innlegget er ført i pennen av forbundets leder Øyvind Bastiansen.
Vi vil sørge for at du blir informert i vår spalte for presseklipp.

 
 
 

Kontakt Tomtefesterforbundet

  • Sekretariatet (spørsmål og generelle henvendelser):
    • sekretariat@tomtefeste.org
  • Medlemssystem (dine personalia, kontingent, etc):
    • medlemsservice@tomtefeste.org

MELD DEG INN

Støtt oss ved å melde deg inn.

 
Meld deg inn her!
 
 
 
 
 
følg oss
 
KLOPP AS, Farmannsveien 48, 3125 TØNSBERG . +47 33312800
 
Endre dine opplysninger  |  Meld deg av e-postlisten
MailMojo